Vegetationsperiodens längd

Vegetationsperiod definieras som den period av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5 °C. Denna definition används av SMHI i deras beräkningar av framtida klimatscenarier. Uppgifterna som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Vegetationsperiodens längd i Malmö
Färgruta Årsvärde
Färgruta Normalvärde 1961-1990
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

En svagt ökande trend avseende vegetationsperiodens längd i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade 25-årsperioden. Diagrammet visar även att längden på vegetationsperioden under perioden har varit högre än normalvärdet under åren 1961-1990.

Starttidpunkten för vegetationsperioden, enligt SMHIs definition, är den första dagen på året i en sammanhängande fyradagarsperiod när dygnsmedeltemperaturen överstiger +5 °C. Sluttidpunktern är på samma sätt istället den sista dagen i den sista fyradagarsperioden på året då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5 °C. Diagrammet ovan har, av beräkningstekniska skäl, den första och sista dagen med dygnsmedeltemperatur överstigande +5 °C som start- och slutpunkt för vegetationsperiodens längd.
Senast uppdaterad: 2017-05-18
Nyckeltal SE.1.1.8