Nederbörd

Uppgifterna på årsnederbörden som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsnederbörd i Malmö
Färgruta Årsvärde
Färgruta Störst under perioden
Färgruta Normalvärde 1961-1990
Färgruta Minst under perioden
Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

En svagt minskande trend av årsnederbörden i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. År 2016 var den samlade nederbördsmängden lägre än normalvärdet men under år 2017 var den ganska mycket högre än normalvärdet.

Den blå referenslinjen visar genomsnittet av årsnederbörden för åren 1961-1990 i Malmö.
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Nyckeltal SE.1.1.1