Nederbörd

Uppgifterna som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Den blå referenslinjen visar genomsnittet av årsnederbörden för åren 1961-1990 i Malmö.

Årsnederbörd i Malmö
Färgruta Årsvärde
Färgruta Störst under perioden
Färgruta Normalvärde 1961-1990
Färgruta Minst under perioden
Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

En svagt minskande trend av årsnederbörden i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade 25-årsperioden. År 2015 var den samlade nederbördsmängden av normal karaktär men under år 2016 var den lägre än normalvärdet igen.
Senast uppdaterad: 2017-05-18
Nyckeltal SE.1.1.1