Nederbörd

Uppgifterna på årsnederbörden som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsnederbörd i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Under år 2018 var den samlade nederbördsmängden betydligt lägre än normalvärdet. En svagt minskande trend av årsnederbörden i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden.

Den blå referenslinjen visar genomsnittet av årsnederbörden för åren 1961-1990 i Malmö, enligt SMHI.

Senast uppdaterad: 2019-02-26