Högsommardagar

Högsommardag är här antal dygn då maximitemperaturen är över +25 °C någon gång under dygnet. Uppgifterna som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm.

Antal högsommardagar i Malmö
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

En något minskande trend kan utläsas av diagrammet avseende antalet högsommardagar i Malmö för den redovisade 25-årsperioden.
Senast uppdaterad: 2017-05-18
Nyckeltal SE.1.1.5