Högsommardagar

Uppgifterna på högsommardagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm.

Antal högsommardagar i Malmö
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

En något minskande trend kan utläsas av diagrammet avseende antalet högsommardagar i Malmö för den redovisade perioden. Under år 2017 var det ovanligt få dagar med maxtemperatur över 25 grader.

Högsommardag är här antal dygn då maximitemperaturen är över +25 °C någon gång under dygnet.
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Nyckeltal SE.1.1.5