Sommarvärme

Uppgifterna på sommar-och högsommardagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm.

Antal sommar- och högsommardagar i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Under år 2018 var det ovanligt många dagar, 40 stycken, med maxtemperatur över 25 °C. Den tidigare högsta noteringen var år 1992 då antalet högsommardagar var 36 stycken.

Även antalet sommardagar låg på en hög nivå år 2018, hela 190 stycken. Antalet sommardagar har varit som högst sommaren 2000 och 2014 med 193 respektive 195 stycken. En svagt ökande trend avseende antalet sommardagar i Malmö kan utläsas ut diagrammet.

Högsommardag är här antal dygn då maximitemperaturen är över +25 °C någon gång under dygnet. Sommardagar avser antalet dygn med en dygnsmedeltemperatur som överstiger 10 °C.

Senast uppdaterad: 2019-02-26