Graddagar för kylning

Uppgifterna som redovisas här är beräknade utifrån temperaturmätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Graddagar för kylning i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Under år 2018 var kylbehovet ovanligt stort i Malmö, vilket orsakades av den varma sommaren.

Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en viss tidsperiod har avvikit mot den normala temperaturen för en specifik ort. Graddagar för kylning är ett mått som används i energisammanhang för att uppskatta behovet av kylning i bostäder och kontor. Det är skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och tröskelvärdet 20 °C, summerat över ett helt år.

Senast uppdaterad: 2019-02-26