Graddagar för kylning

Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en viss tidsperiod har avvikit mot den normala temperaturen för en specifik ort. Uppgifterna som redovisas här är beräknade utifrån temperaturmätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö. Den blå referenslinjen visar genomsnittet av graddagar för åren 1961-1990 i Malmö.

Graddagar för kylning i Malmö
Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

En ytterst svagt minskande trend av antalet graddagar för kylning i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade 25-årsperioden.

Graddagar för kylning är ett mått som används i energisammanhang för att uppskatta behovet av kylning i bostäder och kontor. Det är skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och tröskelvärdet 20 °C, summerat över ett helt år.
Senast uppdaterad: 2017-05-18
Nyckeltal SE.1.1.10