Globalstrålning

Globalstrålning är den totala mängden solstrålning som träffar en horisontell yta och är summan av den direkta solstrålningen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet. Uppgifterna som redovisas här är beräknade utifrån mätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Globalstrålning i Malmö
Färgruta Årsvärde
Färgruta Normalvärde 1961-1990
Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Diagrammet redovisar ackumulerad globalstrålning för hela år. En svagt ökande trend av globalstrålningen i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade 25-årsperioden.

Den blå referenslinjen visar genomsnittet av globalstrålningen för åren 1961-1990 i Malmö.
Senast uppdaterad: 2017-05-18
Nyckeltal SE.1.1.7