Avfall och återvinning

Avfall uppstår i dagens samhälle på många områden. I Sverige lever vi idag som om vi hade naturresurser motsvarande fyra jordklot. Dagens resurshantering ger upphov till stora avfallsmängder.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Delområden

Avfallsmängder

DelområdeSE.11.1

Statistik avseende insamlade mängder av olika typer av avfall sammanställs av VA SYD som har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Trend:  3 av 6 nyckeltal har en positiv trend

Behandling och materialåtervinning

DelområdeSE.11.2

Avfall Sverige, Förpacknings- och tidningsinsamlingen samt VA SYD sammanställer information avseende behandlingsmetoder, återvinning av avfall samt matsvinn. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Trend:  1 av 6 nyckeltal har en positiv trend
Senast uppdaterad: 2020-06-29