Energi

All användning av energi påverkar miljön i större eller mindre omfattning. Den energi som aldrig behöver användas är därför den mest miljöanpassade.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Fokusområden

Energianvändning

Fokusområde SE.3.1 Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala energianvändning och per invånare inom Malmös geografiska område.
Trend: 2 av 2 indikatorer har en positiv trend

Förnybara energikällor

Fokusområde SE.3.2 Produktionen av energi från förnybara energikällor inom Malmös geografiska område sammanställs och redovisas här. Dessutom finns även uppgifter på återvunnen energi inom Malmös geografiska område.
Trend: 4 av 4 indikatorer har en positiv trend

Energi inom Malmö stad

Fokusområde SE.3.3 Energianvändningen i de kommunalt ägda fastigheterna sammanställs och redovisas här. Uppgifter på energiproduktionen från förnybara källor som Malmö stad äger, belägna både inom och utanför kommunen, redovisas också.
Trend: 3 av 3 indikatorer har en positiv trend
Senast uppdaterad: 2018-07-06
Tema SE.3