Energianvändning

Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala energianvändning och per invånare inom Malmös geografiska område.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Energianvändning

Nyckeltal SE.3.1.1 Total energianvändning för Malmö per sektor
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 6960 GWh2015

Energianvändning per invånare

Nyckeltal SE.3.1.2 Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2004
Senaste värdet: 21,58 MWh/person2015
Senast uppdaterad: 2018-01-15
Fokusområde SE.3.1