Förnybara energikällor

Produktionen av energi från förnybara energikällor inom Malmös geografiska område sammanställs och redovisas här. Dessutom finns även uppgifter på återvunnen energi inom Malmös geografiska område.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Förnybar energi från sol, vindkraft och biogas

IndikatorSE.3.2.1

Förnybar energi inom Malmös geografiska område

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 382000 MWh2019

Förnybar och återvunnen energi

IndikatorSE.3.2.2

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 2266 GWh2019

Förnybar och återvunnen andel

IndikatorSE.3.2.3

Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total slutanvändning

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 31,6 %2018

Fjärrvärmens fossilinnehåll

IndikatorSE.3.2.4

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2012
Senaste värdet: 21,9 %2019
Senast uppdaterad: 2020-06-15
Huvudområden