Förnybara energikällor

Produktionen av energi från förnybara energikällor inom Malmös geografiska område sammanställs och redovisas här. Dessutom finns även uppgifter på återvunnen energi inom Malmös geografiska område.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Förnybar energi från sol, vindkraft och biogas

Nyckeltal SE.3.2.1 Förnybar energi inom Malmös geografiska område
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 366000 MWh2016

Förnybar och återvunnen energi

Nyckeltal SE.3.2.2 Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 1551 GWh2016

Förnybar andel

Nyckeltal SE.3.2.3 Andel förnybar energi (genererad inom Malmös geografiska område) i relation till total användning
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 22,7 %2016

Fjärrvärmens fossilinnehåll

Nyckeltal SE.3.2.4 Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2012
Senaste värdet: 38 %2016
Senast uppdaterad: 2018-03-05
Fokusområde SE.3.2