Fjärrvärmens fossilinnehåll

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning.

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö
Färgruta Malmö
Färgruta Göteborg
Färgruta Lund
Färgruta Stockholm
Färgruta Västerås
Datakälla: Energiföretagen Sverige

Kommentar

Det fossila bränslets andel av fjärrvärmen i Malmö har ökat år 2016 efter att ha minskat under två år. Andelen var till och med lite högre år 2016, 38 procent, jämfört med år 2012, 36 procent. Många andra kommuners fjärrvärmeleverantörer minskar den fossila andelen, såsom Lund, Stockholm och Västerås vilka också redovisas ovan. Göteborgs andel ökar dock men är bara ungefär hälften av Malmös. Detta innebär att Malmö nu har störst andel fossilt bränsle i bränslemixen för fjärrvärmen.

Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet i Malmö, består till största delen av avfall och naturgas.
Senast uppdaterad: 2017-08-25
Nyckeltal SE.3.2.4