Fjärrvärmens fossilinnehåll

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Datakälla: Energiföretagen Sverige

Kommentar

Det fossila bränslets andel av den ej förnybara fjärrvärmen i Malmö ökade under år 2018 och uppgår nu till 33 procent. År 2015 var andelen som lägst under den redovisade perioden vilket var 29 procent. Många andra kommuners fjärrvärmeleverantörer minskar den fossila andelen i större omfattning, såsom Lund, Stockholm och Västerås vilka också redovisas i diagrammet. Detta innebär att Malmö nu har störst andel fossilt bränsle i bränslemixen för fjärrvärmen i de redovisade områdena.

Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet, består i Malmö till stor del av naturgas (33 procent). I Göteborg och Stockholm utgörs 11 respektive 12 procent av fossil eldningsolja medan Västerås bränslemix innehåller 7 procent eldningsolja men även 5 procent torv. I Lund var fjärrvärmen helt fri från fossila bränslen år 2017 medan andelen fossilt uppgick till 0,3 procent år 2018.

Många värmeleverantörer erbjuder numera även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast andelen fossila bränslen i den "vanliga" fjärrvärmen.

Senast uppdaterad: 2019-11-11