Förnybar andel

Här redovisas hur stor andel den energi, som genereras från förnybara energislag eller som återvunnits inom kommunens gränser, uppgår till, i förhållande till den mängd energi som används inom kommunens geografiska område.

Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total användning

Datakälla: SCB, Eon, Sysav, Vattenfall m fl

Kommentar

År 2017 utgjorde den totalt genererade förnybara och återvunna energin 27,5 procent av den totalt använda energin i Malmö. Detta var en större andel jämfört med året innan och även avsevärt högre än år 2001 då andelen endast uppgick till 12,3 procent.

Beräkningen av andelen förnybar och återvunnen energi i relation till total energianvändning bygger på nyckeltalen 1.2.2 Förnybar och återvunnen energi samt 1.1.2 Energianvändning.

Senast uppdaterad: 2019-03-07