Klimat

Klimatet har varierat under jordens hela historia men det senaste seklet har människans verksamhet påverkat utvecklingen i allt större utsträckning.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Fokusområden

Klimat- och väderstatistik

Fokusområde SE.1.1 Statistik baserat på mätdata från flera aktörer redovisas här. Statistiken omfattar årsnederbörd, havsnivå, medeltemperatur, frost- och högsommardagar, värmebölja, globalstrålning, vegetationsperiodens längd samt graddagar för värme och kyla.
Trend: 0 av 10 indikatorer har en positiv trend

Utsläpp av växthusgaser

Fokusområde SE.1.2 Beräkningar av utsläpp av koldioxid och övriga växthusgaser görs för Malmös geografiska område. Här redovisas både totala utsläpp och utsläpp per invånare.
Trend: 6 av 8 indikatorer har en positiv trend6 av 8 indikatorer har en positiv trend6 av 8 indikatorer har en positiv trend

Klimatanpassning

Fokusområde SE.1.3 Den fysiska miljön och samhällsfunktionerna behöver anpassas så att det framtida samhället kan klara de förändringar som pågår med klimatet. Här redovisas främst vattenrelaterade mått på tillståndet i Malmö.
Trend: 2 av 3 indikatorer har en positiv trend2 av 3 indikatorer har en positiv trend
Senast uppdaterad: 2018-07-05
Tema SE.1