Klimat

Klimatet har varierat under jordens hela historia men det senaste seklet har människans verksamhet påverkat utvecklingen i allt större utsträckning.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Delområden

Klimat- och väderstatistik

DelområdeSE.1.1

Statistik baserat på mätdata från flera aktörer redovisas här. Statistiken omfattar årsnederbörd, havsnivå, medeltemperatur, vinterkyla, sommarvärme, värmebölja, tropiska nätter, globalstrålning, vegetationsperiodens längd samt graddagar för värme och kyla.

Trend:  0 av 11 nyckeltal har en positiv trend

Utsläpp av växthusgaser

DelområdeSE.1.2

Beräkningar av utsläpp av koldioxid och övriga växthusgaser görs för Malmös geografiska område. Här redovisas både totala utsläpp och utsläpp per invånare.

Trend:  7 av 8 nyckeltal har en positiv trend

Klimatanpassning

DelområdeSE.1.3

Den fysiska miljön och samhällsfunktionerna behöver anpassas så att det framtida samhället kan klara de förändringar som pågår med klimatet. Här redovisas främst vattenrelaterade mått på tillståndet i Malmö.

Trend:  2 av 3 nyckeltal har en positiv trend
Senast uppdaterad: 2020-06-18