Klimat- och väderstatistik

Statistik baserat på mätdata från flera aktörer redovisas här. Statistiken omfattar årsnederbörd, havsnivå, medeltemperatur, vinterkyla, sommarvärme, värmebölja, tropiska nätter, globalstrålning, vegetationsperiodens längd samt graddagar för värme och kyla.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Nederbörd

IndikatorSE.1.1.1

Årsnederbörd i Malmö

Senaste värdet: 632 mm2019

Havsnivå

IndikatorSE.1.1.2

Havsytans nivå vid Klagshamn

Senaste värdet: 17,2 cm2019

Medeltemperatur

IndikatorSE.1.1.3

Årsmedeltemperatur i Malmö

Senaste värdet: 10,6 °C2019

Vinterkyla

IndikatorSE.1.1.4

Antal frost- och vinterdagar i Malmö

Sommarvärme

IndikatorSE.1.1.5

Antal sommar- och högsommardagar i Malmö

Värmebölja

IndikatorSE.1.1.6

Antal dagar på årets längsta värmebölja i Malmö

Senaste värdet: 8 2019

Tropisk natt

IndikatorSE.1.1.11

Antal tropiska nätter i Malmö

Senaste värdet: 1 stycken2019

Globalstrålning

IndikatorSE.1.1.7

Globalstrålning i Malmö

Senaste värdet: 1067 kWh/m²2019

Vegetationsperiodens längd

IndikatorSE.1.1.8

Vegetationsperiodens längd i Malmö

Senaste värdet: 285 dygn2019

Graddagar för uppvärmning

IndikatorSE.1.1.9

Graddagar för uppvärmning i Malmö

Senaste värdet: 2544 graddagtal2019

Graddagar för kylning

IndikatorSE.1.1.10

Graddagar för kylning i Malmö

Senaste värdet: 57 graddagtal2019
Senast uppdaterad: 2020-04-20
Huvudområden