Klimat- och väderstatistik

Statistik baserat på mätdata från flera aktörer redovisas här. Statistiken omfattar årsnederbörd, havsnivå, medeltemperatur, vinterkyla, sommarvärme, värmebölja, tropiska nätter, globalstrålning, vegetationsperiodens längd samt graddagar för värme och kyla.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Nederbörd

IndikatorSE.1.1.1

Årsnederbörd i Malmö

Senaste värdet: 389 mm2018

Havsnivå

IndikatorSE.1.1.2

Havsytans nivå vid Klagshamn

Senaste värdet: 11,8 cm2018

Medeltemperatur

IndikatorSE.1.1.3

Årsmedeltemperatur i Malmö

Senaste värdet: 10,6 °C2018

Vinterkyla

IndikatorSE.1.1.4

Antal frost- och vinterdagar i Malmö

Sommarvärme

IndikatorSE.1.1.5

Antal sommar- och högsommardagar i Malmö

Värmebölja

IndikatorSE.1.1.6

Antal dagar på årets längsta värmebölja i Malmö

Senaste värdet: 26 2018

Tropisk natt

IndikatorSE.1.1.11

Antal tropiska nätter i Malmö

Senaste värdet: 6 stycken2018

Globalstrålning

IndikatorSE.1.1.7

Globalstrålning i Malmö

Senaste värdet: 1045 kWh/m²2018

Vegetationsperiodens längd

IndikatorSE.1.1.8

Vegetationsperiodens längd i Malmö

Senaste värdet: 248 dygn2018

Graddagar för uppvärmning

IndikatorSE.1.1.9

Graddagar för uppvärmning i Malmö

Senaste värdet: 2673 graddagtal2018

Graddagar för kylning

IndikatorSE.1.1.10

Graddagar för kylning i Malmö

Senaste värdet: 110 graddagtal2018
Senast uppdaterad: 2019-05-17
Huvudområden