Klimat- och väderstatistik

Statistik baserat på mätdata från flera aktörer redovisas här. Statistiken omfattar årsnederbörd, havsnivå, medeltemperatur, frost- och högsommardagar, värmebölja, globalstrålning, vegetationsperiodens längd samt graddagar för värme och kyla.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Nederbörd

Nyckeltal SE.1.1.1 Årsnederbörd i Malmö
Senaste värdet: 523 mm2016

Havsnivå

Nyckeltal SE.1.1.2 Havsytans nivå vid Klagshamn
Senaste värdet: 13,5 cm2016

Medeltemperatur

Nyckeltal SE.1.1.3 Årsmedeltemperatur i Malmö
Senaste värdet: 9,90 °C2016

Frostdagar

Nyckeltal SE.1.1.4 Antal frostdagar i Malmö
Senaste värdet: 47 stycken2016

Högsommardagar

Nyckeltal SE.1.1.5 Antal högsommardagar i Malmö
Senaste värdet: 18 stycken2016

Värmebölja

Nyckeltal SE.1.1.6 Antal dagar på årets längsta värmebölja i Malmö
Senaste värdet: 7 2016

Globalstrålning

Nyckeltal SE.1.1.7 Globalstrålning i Malmö
Senaste värdet: 998,9 kWh/m²2016

Vegetationsperiodens längd

Nyckeltal SE.1.1.8 Vegetationsperiodens längd i Malmö
Senaste värdet: 264 dygn2016

Graddagar för uppvärmning

Nyckeltal SE.1.1.9 Graddagar för uppvärmning i Malmö
Senaste värdet: 2748 graddagtal2016

Graddagar för kylning

Nyckeltal SE.1.1.10 Graddagar för kylning i Malmö
Senaste värdet: 29,75 graddagtal2016
Senast uppdaterad: 2017-05-18
Fokusområde SE.1.1