Graddagar för uppvärmning

Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en viss tidsperiod har avvikit mot den normala temperaturen för en specifik ort. Uppgifterna som redovisas här är beräknade utifrån temperaturmätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö. Den blå referenslinjen visar genomsnittet av graddagar för åren 1961-1990 i Malmö.

Graddagar för uppvärmning i Malmö
Färgruta Årsvärde
Färgruta Normalvärde 1981-2010
Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

En svagt minskande trend av antalet graddagar för uppvärmning i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade 25-årsperioden. Diagrammet visar även tydligt att graddagtalet under perioden mestadels har varit lägre än normalvärdet under åren 1981-2010.

Graddagar för uppvärmning är ett mått som används i energisammanhang för att uppskatta behovet av uppvärmning i bostäder och kontor. Det är skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och tröskelvärdet 17 °C, summerat över ett helt år.
Senast uppdaterad: 2017-05-18
Nyckeltal SE.1.1.9