Värmebölja

Uppgifterna på värmebäljor som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Antal dagar på årets längsta värmebölja i Malmö
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Någon tydlig trend avseende värmebölja i Malmö kan inte utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. I diagrammet redovisas endast den längsta sammanhängande värmeböljeperioden under respektive år. Under samma år kan därför kortare värmeböljor också ha inträffat.

Värmebölja definieras som årets längsta sammanhängande period med en dygnsmedeltemperatur över +20 °C. Denna definition används av SMHI i deras beräkningar av framtida klimatscenarier.
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Nyckeltal SE.1.1.6