Utsläpp av växthusgaser

Beräkningar av utsläpp av koldioxid och övriga växthusgaser görs för Malmös geografiska område. Här redovisas både totala utsläpp och utsläpp per invånare.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Koldioxidutsläpp

Nyckeltal SE.1.2.1 Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 1070 kton2017

Koldioxidutsläpp per invånare

Nyckeltal SE.1.2.2 Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor och per invånare
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 3,21 ton/person2017

Övriga växthusgasutsläpp RUS

Nyckeltal SE.1.2.8 Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 83,6 kton2015

Övriga växthusgasutsläpp per invånare RUS

Nyckeltal SE.1.2.9 Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor och per invånare
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 0,26 ton/person2015

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp

Nyckeltal SE.1.2.11 Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2012
Senaste värdet: 130 g/kWh2017

Kommunala koldioxidutsläpp

Nyckeltal SE.1.2.10 Utsläpp av koldioxid från den kommunala organisationen
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2015
Senaste värdet: 21,94 kton2016

Matens växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE.1.2.10 Växthusgasutsläpp från mat serverad i Malmö stads verksamheter
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2002
Senaste värdet: 1,78 CO2ekv/ton2017

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per invånare år 2005

Nyckeltal SE.1.2.6 Totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp för Malmö per invånare
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2005
Senaste värdet: 13,4 ton/person2005
Senast uppdaterad: 2018-07-05
Fokusområde SE.1.2