Fjärrvärmens koldioxidutsläpp

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning.

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö
Färgruta Malmö
Färgruta Västerås
Färgruta Lund
Färgruta Stockholm
Färgruta Göteborg
Datakälla: Energiföretagen Sverige

Kommentar

Utsläppen av koldioxid från fjärrvärmen i Malmö har varierat under den redovisade femårsperioden och totalt sett ökat med tre gram per kWh mellan år 2012 och 2016. Övriga kommuners fjärrvärmeleverantörer har minskat koldioxidutsläppen per kWh vid förbränningen. Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö ligger på en hög nivå jämfört med hur det är i andra kommuner vilket beror på att bränslemixen i Malmö till största delen består av avfall och naturgas.
Senast uppdaterad: 2017-08-29
Nyckeltal SE.1.2.11