Fjärrvärmens koldioxidutsläpp

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning.

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö

Datakälla: Energiföretagen Sverige

Kommentar

Utsläppen av koldioxid från fjärrvärmen i Malmö har varierat under den redovisade femårsperioden och totalt sett ökat med 21 gram koldioxidekvivalenter per kWh mellan år 2012 och 2018. Även Stockholms koldioxidutsläpp från fjärrvärmen har ökat något under samma period. Övriga kommuners fjärrvärmeleverantörer har minskat koldioxidutsläppen per kWh vid förbränningen.

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö och Västerås ligger på en hög nivå jämfört med hur det är i andra kommuner vilket beror på att bränslemixen i Malmö består av en stor del naturgas och i Västerås av en stor del eldningsolja och torv. I Malmö och Västerås utgör även avfall en stor del av bränslemixen, 53 respektive 33 procent. I Göteborg och Stockholm är 23-24 procent avfall medan inget avfall ingår i Lunds bränslemix.

Många värmeleverantörer erbjuder numera även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast koldioxidutsläppen från den "vanliga" fjärrvärmen.

Senast uppdaterad: 2019-06-24