Miljötillståndet i Malmö

Här visas en ögonblicksbild på miljötillståndet i Malmö utifrån den statistik och information som finns att tillgå på lokal nivå.

Välj tema

Klimat

Tema SE.1 Klimatet har varierat under jordens hela historia men det senaste seklet har människans verksamhet påverkat utvecklingen i allt större utsträckning.

Energi

Tema SE.3 All användning av energi påverkar miljön i större eller mindre omfattning. Den energi som aldrig behöver användas är därför den mest miljöanpassade.

Trafik

Tema SE.4 Transporter utgör en stor del i dagens samhälle. Trafikens olika typer av transportmedel, motorfordon av olika slag, cykel samt även gångtrafik, påverkar klimatet och omgivningen i olika utsträckning genom utsläpp av luftföroreningar, buller och ytanspråk.

Buller

Tema SE.5 Buller är den typ av ljud som känns störande och som man helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller är olika från person till person. Buller är den miljöstörning som drabbar flest personer i samhället.

Malmö stads Miljöprogram

Uppföljning MP Malmös miljömål är bland de tuffaste i världen. Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal.

Förklaring till tillståndsbedömning

Tillståndet är övervägande bra
Tillståndet är varken bra eller dåligt
Tillståndet är övervägande dåligt
Senast uppdaterad: 2019-01-14
Uppföljning SE