Miljötillståndet i Malmö

Här visas en ögonblicksbild på miljötillståndet i Malmö utifrån den statistik och information som finns att tillgå på lokal nivå.

Välj tema

Klimat

Tema SE.1 Klimatet har varierat under jordens hela historia men det senaste seklet har människans förehavanden påverkat utvecklingen i allt större utsträckning.

Malmö stads Miljöprogram

Uppföljning MP Malmös miljömål är bland de tuffaste i världen. Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal.
Senast uppdaterad: 2016-05-11
Uppföljning SE