Klimatanpassning

Den fysiska miljön och samhällsfunktionerna behöver anpassas så att det framtida samhället kan klara de förändringar som pågår med klimatet. Här redovisas främst vattenrelaterade mått på tillståndet i Malmö.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Hårdgjord yta

Nyckeltal SE.1.3.1 Andel hårdgjord yta inom tätortsgränsen
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 49 %2010

Bräddningar

Nyckeltal SE.1.3.2 Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät
Trend: FörbättringFörbättring sedan 1995
Senaste värdet: 278200 m³2017

Kommunernas klimatanpassning

Nyckeltal SE.1.3.3 Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunranking
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2015
Senaste värdet: 22,5 poäng2017
Senast uppdaterad: 2018-05-21
Fokusområde SE.1.3