Bräddningar

När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp. Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät
Färgruta Limhamns hamn
Färgruta Sibbarp
Färgruta Inre kanaler
Färgruta Malmö Hamn
Färgruta Sege kanal
Färgruta Risebergabäcken
Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bräddat vatten ökade lite under år 2017 efter att, under år 2015 och 2016, varit de lägsta under den redovisade perioden från år 1995. Under år 2014 uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm regn på bara sex timmar.

Hur mycket det regnar samt regnens intensitet och varaktighet påverkar hur stor mängd vatten det blir som bräddar från ledningsnätet. Torra år bräddar det alltså mindre mängder.

VA SYD arbetar på olika sätt med att minska de bräddande volymerna till exempel genom att separera avlopps- och dagvattenledningar så att dagvattnet inte behöver belasta ledningsnätet vid stora regn.
Senast uppdaterad: 2018-05-21
Nyckeltal SE.1.3.2