Energi inom Malmö stad

Energianvändningen i de kommunalt ägda fastigheterna sammanställs och redovisas här. Uppgifter på energiproduktionen från förnybara källor som Malmö stad äger, belägna både inom och utanför kommunen, redovisas också.

Status: Tillståndet för området är övervägande bra Tillståndet för området är övervägande bra

Nyckeltal

Kommunfastigheternas energianvändning

Nyckeltal SE.3.3.1 Total energianvändning för kommunfastigheterna per kvm
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 148 kWh/m²2017

Förnybar kommunal energi

Nyckeltal SE.3.3.2 Förnybar energi producerad av Malmö stad
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 16660 MWh2017

Fossil energi i Malmö stad

Nyckeltal SE.3.3.3 Andel fossil energi inom den kommunala organisationen
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2015
Senaste värdet: 37,33 %2016
Senast uppdaterad: 2018-04-20
Fokusområde SE.3.3