Energi inom Malmö stad

Energianvändningen i de kommunalt ägda fastigheterna sammanställs och redovisas här. Uppgifter på energiproduktionen från förnybara källor som Malmö stad äger, belägna både inom och utanför kommunen, redovisas också.

Status: Tillståndet för området är övervägande bra Tillståndet för området är övervägande bra

Nyckeltal

Kommunfastigheternas energianvändning

IndikatorSE.3.3.1

Total energianvändning för kommunfastigheterna per kvm

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 141,9 kWh/m²2018

Förnybar kommunal energi

IndikatorSE.3.3.2

Förnybar energi producerad av Malmö stad

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 15571 MWh2018

Fossil energi i Malmö stad

IndikatorSE.3.3.3

Andel fossil energi inom den kommunala organisationen

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2015
Senaste värdet: 29,0 %2017
Senast uppdaterad: 2019-07-05
Huvudområden