Energi inom Malmö stad

Energianvändningen i de kommunalt ägda fastigheterna sammanställs och redovisas här. Uppgifter på energiproduktionen från förnybara källor som Malmö stad äger, belägna både inom och utanför kommunen, redovisas också.

Status: Tillståndet för området är övervägande bra Tillståndet för området är övervägande bra

Nyckeltal

Kommunfastigheternas energianvändning

IndikatorSE.3.3.1

Total energianvändning för kommunfastigheterna per kvm

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2001
Senaste värdet: 139,6 kWh/m²2019

Förnybar kommunal energi

IndikatorSE.3.3.2

Förnybar energi producerad av Malmö stad

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 16983 MWh2019

Fossil energi i Malmö stad

IndikatorSE.3.3.3

Andel fossil och fossilfri energi inom den kommunala organisationen

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2015
Senaste värdet: 12,1 %2019
Senast uppdaterad: 2020-06-18
Huvudområden