Avfallsmängder

Statistik avseende insamlade mängder av olika typer av avfall sammanställs av VA SYD som har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Hushållsavfall per invånare

IndikatorSE.11.1.1

Total mängd insamlat hushållsavfall per invånare

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 485 kg/person2018

Hushållsavfall

IndikatorSE.11.1.2

Total mängd insamlat hushållsavfall

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 165 kton2018

Restavfall per invånare

IndikatorSE.11.1.3

Total mängd insamlat restavfall per invånare

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 202,5 kg/person2018

Restavfall

IndikatorSE.11.1.4

Total mängd insamlat restavfall

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 68,7 kton2018

Farligt avfall per invånare

IndikatorSE.11.1.5

Total mängd insamlat farligt avfall per invånare

Senaste värdet: 1 kg/person2018

Farligt avfall

IndikatorSE.11.1.6

Total mängd insamlat farligt avfall

Senaste värdet: 339,313 ton2018
Senast uppdaterad: 2019-11-11