Behandling och materialåtervinning

Avfall Sverige, Förpacknings- och tidningsinsamlingen samt VA SYD sammanställer information avseende behandlingsmetoder, återvinning av avfall samt matsvinn. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Avfallsbehandlingsmetoder

IndikatorSE.11.2.1

Behandlingsmetoder för hushållsavfallet

Återvinning av avfall

IndikatorSE.11.2.2

Andel hushållsavfall som återvinns

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2013
Senaste värdet: 37,2272 %2019

Återvinning av förpackningar

IndikatorSE.11.2.3

Återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast samt tidningar

Senaste värdet: 50,07 kg/invånare2019

Matavfall

IndikatorSE.11.2.4

Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2006
Senaste värdet: 54 %2019

Matsvinn

IndikatorSE.11.2.5

Mängden mat som slängs i onödan

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2012
Senaste värdet: 34 kg/person2018

Håll Sverige Rents kommunindex

IndikatorSE.11.2.6

Placering i Håll Sverige Rents kommunranking

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2015
Senaste värdet: 30 placering2019
Senast uppdaterad: 2020-06-29