Klimat- och väderstatistik

Statistik baserat på mätdata från flera aktörer redovisas här. Statistiken omfattar årsnederbörd, havsnivå, medeltemperatur, vinterkyla, sommarvärme, värmebölja, tropiska nätter, globalstrålning, vegetationsperiodens längd samt graddagar för värme och kyla.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Årsnederbörden verkar minska en aning medan medeltemperaturen ser ut att öka lite i Malmö under den redovisade 25-årsperioden. En höjning av havsytans nivå vid Klagshamn kan ses för de senaste fyrtio åren.

En svagt minskande trend avseende antalet frostdagar i Malmö kan utläsas från mätserien medan någon trend för antalet vinterdagar är svår att urskilja. För antalet sommardagar kan en svagt ökande trend utläsas och antalet högsommardagar under år 2018 var det högsta sedan år 1992. Någon tydlig trend för värmeböljor kan inte ses och inte heller för den ackumulerade globalstrålningen. Vegetationsperiodens längd ökar svagt och samtliga värden sedan år 1992 är högre än normalvärdet under åren 1961-1990.

Antalet graddagar för uppvärmning har en svagt minskande trend under perioden 1992-2017. Antalet graddagar för kylning var under år 2018 ovanligt stort och var även det största kylbehovet under den redovisade perioden sedan år 1992.

Då trenderna för de olika nyckeltalen pekar främst mot förändringar som talar för varmare klimat bedöms därför det samlade tillståndet på fokusområdet som övervägande dåligt.

Senast uppdaterad: 2019-02-28
Huvudområden