Klimat- och väderstatistik

Statistik baserat på mätdata från flera aktörer redovisas här. Statistiken omfattar årsnederbörd, havsnivå, medeltemperatur, frost- och högsommardagar, värmebölja, globalstrålning, vegetationsperiodens längd samt graddagar för värme och kyla.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt
Årsnederbörden verkar minska en aning medan medeltemperaturen ser ut att öka lite i Malmö under den redovisade 25-årsperioden. En höjning av havsytans nivå vid Klagshamn kan ses för de senaste fyrtio åren. Någon förändring avseende antalet frostdagar kan inte utläsas från mätserien medan antalet högsommardagar verkar minska något. Någon tydlig trend för värmeböljor kan inte ses men den ackumulerade globalstrålningen visar en svagt ökande trend. Vegetationsperiodens längd ökar svagt och samtliga värden sedan år 1992 är högre än normalvärdet under åren 1961-1990. Antalet graddagar för uppvärmning har en svagt minskande trend under perioden 1992-2016 vilket också verkar vara fallet för antalet graddagar för kylning.

Då trenderna för de olika nyckeltalen pekar både mot förändringar som talar för varmare men också kallare klimat bedöms därför det samlade tillståndet på fokusområdet som varken bra eller dåligt.
Senast uppdaterad: 2018-02-06
Fokusområde SE.1.1