Förnybar energi från sol, vindkraft och biogas

Ett flertal aktörer genererar förnybar energi inom kommunens gränser. Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik avseende sol, vindkraft och biogas.

Förnybar energi inom Malmös geografiska område

Mätområde Datum Värde (MWh)

Totalt

2001

53820

Totalt

2002

61390

Totalt

2003

59910

Totalt

2004

56030

Totalt

2005

58000

Totalt

2006

58510

Totalt

2007

61320

Totalt

2008

392100

Totalt

2009

387700

Totalt

2010

367100

Totalt

2011

412500

Totalt

2012

404200

Totalt

2013

337200

Totalt

2014

405400

Totalt

2015

435100

Totalt

2016

366100

Totalt

2017

416500

Totalt

2018

349800

Vindkraft

2001

382,0

Vindkraft

2002

4866

Vindkraft

2003

4978

Vindkraft

2004

3190

Vindkraft

2005

4415

Vindkraft

2006

3740

Vindkraft

2007

4832

Vindkraft

2008

331800

Vindkraft

2009

324400

Vindkraft

2010

308900

Vindkraft

2011

352700

Vindkraft

2012

344400

Vindkraft

2013

277800

Vindkraft

2014

352400

Vindkraft

2015

385200

Vindkraft

2016

313300

Vindkraft

2017

365600

Vindkraft

2018

300000

Biogas

2001

53410

Biogas

2002

56260

Biogas

2003

54630

Biogas

2004

52610

Biogas

2005

53390

Biogas

2006

54320

Biogas

2007

56060

Biogas

2008

59590

Biogas

2009

62490

Biogas

2010

57330

Biogas

2011

58850

Biogas

2012

58890

Biogas

2013

58240

Biogas

2014

51680

Biogas

2015

48440

Biogas

2016

50940

Biogas

2017

48720

Biogas

2018

46990

Solvärme

2001

29,00

Solvärme

2002

268,9

Solvärme

2003

305,1

Solvärme

2004

232,1

Solvärme

2005

193,6

Solvärme

2006

447,9

Solvärme

2007

430,9

Solvärme

2008

507,3

Solvärme

2009

541,7

Solvärme

2010

443,7

Solvärme

2011

496,3

Solvärme

2012

426,6

Solvärme

2013

508,7

Solvärme

2014

499,7

Solvärme

2015

413,7

Solvärme

2016

419,7

Solvärme

2017

446,7

Solvärme

2018

540,7

Solel

2008

229,8

Solel

2009

288,5

Solel

2010

398,4

Solel

2011

441,9

Solel

2012

488,2

Solel

2013

704,5

Solel

2014

776,3

Solel

2015

1004

Solel

2016

1510

Solel

2017

1768

Solel

2018

2273

Datakälla: Vindstat, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen

Kommentar

Energin från förnybara källor uppgick under år 2018 till cirka 350 GWh vilket var den näst lägsta noteringen under de senaste tio åren och en minskning jämfört med året innan. Under år 2015 genererades mer energi från sol, vind och biogas än något annat år under den redovisade perioden, 435 GWh.

År 2008 togs vindkraftsparken på Lillgrund i drift vilket tydligt kan ses i diagrammet. Några större förändringar har inte skett de senaste tio åren utan energimängden från sol, vindkraft och biogas har pendlar kring 390 GWh per år.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter av vindkraft och biogas. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 2019-05-29