Fjärrvärmens fossilinnehåll

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Mätområde Datum Värde (%)

0

Malmö

2012

36

1

Malmö

2013

38

2

Malmö

2014

31

3

Malmö

2015

29

4

Malmö

2016

38

5

Malmö

2017

30

6

Malmö

2018

33

7

Göteborg

2012

17

8

Göteborg

2013

18

9

Göteborg

2014

9

10

Göteborg

2015

8

11

Göteborg

2016

18

12

Göteborg

2017

8

13

Göteborg

2018

12

14

Lund

2012

21

15

Lund

2013

18

16

Lund

2014

12

17

Lund

2015

5

18

Lund

2016

2

19

Lund

2017

0

20

Lund

2018

0,3

21

Stockholm

2012

12

22

Stockholm

2013

12

23

Stockholm

2014

11

24

Stockholm

2015

13

25

Stockholm

2016

9

26

Stockholm

2017

10

27

Stockholm

2018

12

28

Västerås

2012

24

29

Västerås

2013

43

30

Västerås

2014

20

31

Västerås

2015

9

32

Västerås

2016

6

33

Västerås

2017

8

34

Västerås

2018

7

Datakälla: Energiföretagen Sverige

Kommentar

Det fossila bränslets andel av den ej förnybara fjärrvärmen i Malmö ökade under år 2018 och uppgår nu till 33 procent. År 2015 var andelen som lägst under den redovisade perioden vilket var 29 procent. Många andra kommuners fjärrvärmeleverantörer minskar den fossila andelen i större omfattning, såsom Lund, Stockholm och Västerås vilka också redovisas i diagrammet. Detta innebär att Malmö nu har störst andel fossilt bränsle i bränslemixen för fjärrvärmen i de redovisade områdena.

Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet, består i Malmö till stor del av naturgas (33 procent). I Göteborg och Stockholm utgörs 11 respektive 12 procent av fossil eldningsolja medan Västerås bränslemix innehåller 7 procent eldningsolja men även 5 procent torv. I Lund var fjärrvärmen helt fri från fossila bränslen år 2017 medan andelen fossilt uppgick till 0,3 procent år 2018.

Många värmeleverantörer erbjuder numera även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast andelen fossila bränslen i den "vanliga" fjärrvärmen.

Senast uppdaterad: 2019-11-11