Förnybar kommunal energi

Stadsfastigheter äger produktionsanläggningar för förnybar energi - solvärmeanläggningar, solcellsanläggningar och vindkraftsanläggningar. Diagrammet baseras på driftsdata från anläggningarna.

Förnybar energi producerad av Malmö stad

Mätområde Datum Värde (MWh)

Totalt

2006

111

Totalt

2007

442

Totalt

2008

789

Totalt

2009

497

Totalt

2010

604

Totalt

2011

854

Totalt

2012

922

Totalt

2013

1047

Totalt

2014

1735

Totalt

2015

7564

Totalt

2016

6879

Totalt

2017

16694

Totalt

2018

15571

Solcellsanläggningar

2006

11

Solcellsanläggningar

2007

144

Solcellsanläggningar

2008

274

Solcellsanläggningar

2009

268

Solcellsanläggningar

2010

338

Solcellsanläggningar

2011

421

Solcellsanläggningar

2012

499

Solcellsanläggningar

2013

530

Solcellsanläggningar

2014

568

Solcellsanläggningar

2015

636

Solcellsanläggningar

2016

663

Solcellsanläggningar

2017

823

Solcellsanläggningar

2018

1039

Solvärmeanläggningar

2006

99

Solvärmeanläggningar

2007

297

Solvärmeanläggningar

2008

515

Solvärmeanläggningar

2009

228

Solvärmeanläggningar

2010

266

Solvärmeanläggningar

2011

432

Solvärmeanläggningar

2012

423

Solvärmeanläggningar

2013

517

Solvärmeanläggningar

2014

501

Solvärmeanläggningar

2015

552

Solvärmeanläggningar

2016

441

Solvärmeanläggningar

2017

253

Solvärmeanläggningar

2018

77

Vindkraftsanläggningar

2009

1

Vindkraftsanläggningar

2014

666

Vindkraftsanläggningar

2015

6377

Vindkraftsanläggningar

2016

5775

Vindkraftsanläggningar

2017

15617

Vindkraftsanläggningar

2018

14455

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den förnybara energin från de kommunala anläggningarna minskade totalt sett med 7 procent mellan år 2017 och 2018. De kommunala solcellsanläggningarna ökade sin produktion under år 2018 medan solvärmeanläggningarna minskade produktionen av förnybar energi jämfört med året innan. Vindkraftverket i Sundsvall producerade energi under hela åren 2015-2018 och vindkraftverket i Kristinehamn togs över år 2017 vilket avspeglar sig tydligt i diagrammet.

Variationer i antalet soltimmar har stor betydelse för hur mycket energi som produceras. Många av solvärmeanläggningarna har haft problem med driftstörningar vilket också påverkar produktionen. Några anläggningar har även varit uttjänta och tagits ur drift under senare år.

Vindkraftsanläggningen i Sundsvall, som Malmö stad köpt in, producerade under år 2014 energi till kommunen endast under december månad. Anläggningen i Malmö som producerade lite energi under år 2009 havererade och ersattes inte av något nytt vindkraftverk, därför finns ingen data för år 2010 och fram till och med år 2013.

Senast uppdaterad: 2019-05-28