Gå direkt till sidans innehåll

Sommarvärme

Nyckeltal SE. 1.1. 5

Uppgifterna på sommar-och högsommardagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm.

Antal sommar- och högsommardagar i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Sommardagar

1992

150

1

Sommardagar

1993

163

2

Sommardagar

1994

163

3

Sommardagar

1995

164

4

Sommardagar

1996

164

5

Sommardagar

1997

152

6

Sommardagar

1998

165

7

Sommardagar

1999

170

8

Sommardagar

2000

193

9

Sommardagar

2001

176

10

Sommardagar

2002

161

11

Sommardagar

2003

166

12

Sommardagar

2004

170

13

Sommardagar

2005

182

14

Sommardagar

2006

184

15

Sommardagar

2007

176

16

Sommardagar

2008

180

17

Sommardagar

2009

171

18

Sommardagar

2010

154

19

Sommardagar

2011

179

20

Sommardagar

2012

166

21

Sommardagar

2013

178

22

Sommardagar

2014

195

23

Sommardagar

2015

177

24

Sommardagar

2016

159

25

Sommardagar

2017

172

26

Sommardagar

2018

190

27

Sommardagar

2019

183

28

Sommardagar

2020

183

29

Sommardagar

2021

179

30

Sommardagar

2022

201

31

Högsommardagar

1992

36

32

Högsommardagar

1993

10

33

Högsommardagar

1994

26

34

Högsommardagar

1995

23

35

Högsommardagar

1996

12

36

Högsommardagar

1997

27

37

Högsommardagar

1998

1

38

Högsommardagar

1999

17

39

Högsommardagar

2000

7

40

Högsommardagar

2001

11

41

Högsommardagar

2002

26

42

Högsommardagar

2003

15

43

Högsommardagar

2004

22

44

Högsommardagar

2005

10

45

Högsommardagar

2006

24

46

Högsommardagar

2007

12

47

Högsommardagar

2008

17

48

Högsommardagar

2009

14

49

Högsommardagar

2010

12

50

Högsommardagar

2011

5

51

Högsommardagar

2012

12

52

Högsommardagar

2013

13

53

Högsommardagar

2014

23

54

Högsommardagar

2015

10

55

Högsommardagar

2016

18

56

Högsommardagar

2017

2

57

Högsommardagar

2018

40

58

Högsommardagar

2019

21

59

Högsommardagar

2020

17

60

Högsommardagar

2021

16

61

Högsommardagar

2022

22

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Under år 2022 var det 22 högsommardagar i Malmö. År 2018, var det ovanligt många högsommardagar, 40 stycken. Trenden avseende antalet högsommardagar i Malmö är otydlig. Antalet sommardagar uppgick år 2022 till 201 stycken. Detta är det högsta antalet sommardagar under de senaste 30 åren. En ökande trend avseende antalet sommardagar i Malmö kan utläsas ur diagrammet.

Högsommardag är här antal dygn då maximitemperaturen är över +25 °C någon gång under dygnet. Sommardagar avser antalet dygn med en dygnsmedeltemperatur som överstiger +10 °C.

Senast uppdaterad: 2023-03-09