Gå direkt till sidans innehåll

Malmö stads Miljöprogram 2021-2030

Projekt MP

Uppföljningen av Malmö stads miljömål redovisas här med hjälp av olika indikatorer.

Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 hanterar den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 och har 12 mål inom tre målområden; ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan, ett Malmö med god livsmiljö och ett Malmö med rik och frisk natur. De 12 miljömålen följs upp med hjälp av olika indikatorer som är kopplade till varje miljömål.

Mer information om miljöprogrammet och allt arbete som pågår för att nå målen i programmet finns på Malmö stads hemsida.
Malmö stads miljöprogram

Den senaste sammanställda uppföljningen av Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 finns i Miljöredovisning 2022.
Miljöredovisning 2022

Senast uppdaterad: 2023-11-28