Gå direkt till sidans innehåll

Mål 5

Indikatorer MP.5

Hälsofarlig exponering har minskat avsevärt i Malmö

Nivån för hälsofarlig exponering definieras av de svenska miljömålen.

Det finns många faktorer som kan påverka människans hälsa. Malmö stad ska arbeta för att minska Malmöbornas exponering för skadliga ämnen i linje med stadens kemikaliearbete. Luftföroreningshalter och bullernivåer ska ligga på en nivå som ger förutsättningar för god hälsa, trivsel och rekreation.

Senast uppdaterad: 2022-04-19