Gå direkt till sidans innehåll

Malmöbornas exponering för skadliga luftföroreningar.

Indikatorer MP. 5. 1

Trenden för denna indikator är förbättrad jämfört med basåren 2019 och 2021.

De fyra nyckeltalen avseende kvävedioxid och partiklar PM2,5 visar samtliga på förbättring jämfört med basåret 2021. Det femte nyckeltalet avseende partiklar PM10 uppvisar en förbättring sedan basåret 2019. Trenden för denna indikator är därmed förbättrad.

Nyckeltalen nedan används för uppföljningen av mål 5 i miljöprogrammet. Mer detaljerad information om miljötillståndet finns i temaområden i menyn här bredvid, se även specifik länk längst ned på nyckeltalssidan.

Senast uppdaterad: 2024-06-07