Gå direkt till sidans innehåll

Om Malmös Miljöbarometer

Artikel

Miljöbarometern är en resurs för alla som söker fakta om miljösituationen i Malmö eller vill veta mer om kommunens miljöarbete.

I Miljöbarometern finns ett stort antal nyckeltal som var och ett säger något om miljötillståndet. Syftet med Miljöbarometern är att medborgare, politiker och medarbetare ska kunna följa miljöutvecklingen i kommunen. Med denna webbplats vill Malmö stads miljöförvaltning bidra till ökad insyn och delaktighet i kommunens miljöarbete.

Fokus för Miljöbarometern är att sammanställa en långsiktig redovisning av data ur ett lokalt perspektiv. Här redovisas exempelvis uppgifter från den lokala miljöövervakningen samt specifik Malmödata från nationella myndigheter. Data om Malmös miljö publiceras på Miljöbarometern i enlighet med Århuskonventionen - FN-konventionen om tillgång till miljöinformation och allmänhetens deltagande i beslutsprocesser i miljöfrågor.

Flera förvaltningar och kommunala bolag bidrar med information och data till Malmös miljöbarometer. Webbplatsen administreras av miljöförvaltningen.

Kakor (cookies)

Webbplatsen Miljöbarometern använder inte webbkakor (cookies).

Tillgänglighet

Vi strävar efter att webbplatsen ska vara användbar för så många som möjligt och följa riktlinjerna i webbtillgänglighetsdirektivet.
Läs mer om webbtillgänglighet i tillgänglighetsredogörelsen.

Anpassa webbplatsens utseende

Du kan själv välja hur du vill att innehållet ska presenteras. Du gör det genom att göra inställningar i din webbläsare. På det sättet kan du spara de inställningar som du behöver och använda dem på alla webbplatser som fungerar som de ska.

I din webbläsare kan du exempelvis

  • förstora texten
  • ändra radlängderna
  • anpassa färger och kontraster
  • byta typsnitt.

Kontakt

Har du frågor om eller synpunkter på webbplatsen?
Kontakta oss genom att skicka e-post till

miljo@malmo.se

Senast uppdaterad: 2023-11-27