Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Artikel

Om webbplatsen

Miljöbarometern är en resurs för alla som söker fakta om miljösituationen i Malmö eller vill veta mer om kommunens miljöarbete. I Miljöbarometern finns ett stort antal nyckeltal som var och en säger något om miljötillståndet. Syftet med Miljöbarometern är att medborgare, politiker och anställda ska kunna följa miljöutvecklingen i kommunen så att insynen och delaktigheten i kommunens miljöarbete ökar.

Tillgänglighet för Malmös miljöbarometer

Malmö stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och följer nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vänligen meddela oss om du behöver innehåll från Miljöbarometern som inte är tillgängligt för dig eller om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till

miljo@malmo.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Tips för ökad tillgänglighet

Diagram

  • Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i en diagramyta eller i diagramförklaring. Den valda mätserien visas då med svart ram eller linje.
  • Bakgrundsfärger i diagram, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.
  • Mätserier och mätpunkter i diagram kan markeras med pekdon eller med tangentbordets tab- och piltangenter.
  • Data i diagram kan visas i tabellform via fliken Tabell och kan därmed läsas upp av skärmläsare.
  • Data kan exporteras via länken: Exportera data till Excel, som du finner under respektive diagram.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB. Webbplatsen har därefter uppdaterats, testats och verifierats av systemleverantören Miljöbarometern AB.

Senaste bedömningen gjordes den 4 oktober 2023.
Redogörelsen uppdaterades senast den 24 november 2023.

Senast uppdaterad: 2023-11-24