Gå direkt till sidans innehåll

Mål 4

Indikatorer MP. 4

Malmö försörjs av 100 procent förnybar och återvunnen energi.

Den energi som används till exempelvis el, värme och transporter i Malmö ska komma från förnybara energikällor eller från system som nyttjar återvunnen energi som annars gått till spillo.
Återvunnen energi är till exempel avfallsförbränning, spillvärme från processer samt den värme som värmepumpar hämtar från renat avloppsvatten. I så stor utsträckning som möjligt ska den återvunna energin vara fossilfri.

Senast uppdaterad: 2023-11-20