Gå direkt till sidans innehåll

Sommarvärme

Nyckeltal SE. 1.1. 5

Uppgifterna på sommar-och högsommardagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm. Högsommardag avser dygn då maximitemperaturen är över +25 °C någon gång under dygnet. Sommardag avser dygn med en dygnsmedeltemperatur som överstiger +10 °C.

Antal sommar- och högsommardagar

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Under år 2023 var det endast 9 högsommardagar (högsta temperatur >25 °C) vid Heleneholm i Malmö. År 2018, var det ovanligt många högsommardagar, 40 stycken. Trenden avseende antalet högsommardagar i Malmö är otydlig.

Antalet sommardagar (dygnsmedeltemperatur >10 °C) uppgick år 2022 till 201 stycken. Detta är det högsta antalet sommardagar under de senaste 30 åren. I år 2023 var antalet sommardagar lägre och uppgick till 173 dagar. Dock kan en ökande trend avseende antalet sommardagar vid Heleneholm i Malmö utläsas ur diagrammet.

Senast uppdaterad: 2024-04-15