Gå direkt till sidans innehåll

Havsnivå

Nyckeltal SE. 1.1. 2

Här redovisas nettoeffekten av havshöjningen och landsänkningen som sker i Skåne. Havsvattenståndet mäts på en station vid Klagshamn sedan år 1930 av SMHI.

Havsytans nivå vid Klagshamn

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
19,3 cm (2022)
Utgångsvärde:
7,9 cm (1975)

Kommentar

De femtio första åren av mätperioden uppvisar inte någon tydlig trend avseende havsnivån vid Klagshamn i Malmö. Under den senare delen av den redovisade perioden, från ungefär 1970-talet, kan däremot en tydlig tendens till höjning av havsnivån ses.

Senast uppdaterad: 2023-02-28