Gå direkt till sidans innehåll

Havsnivå

Nyckeltal SE. 1.1. 2

Här redovisas nettoeffekten av havshöjningen och landsänkningen som sker i Skåne. Havsvattenståndet mäts på en station vid Klagshamn, söder om Malmö, sedan år 1930 av SMHI.

Havsytans nivå vid Klagshamn

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
21,4 cm (2023)
Utgångsvärde:
7,9 cm (1975)

Kommentar

År 2023 låg havsnivån på 21,4 centimeter enligt referenssystemet RH2000. Totalt sett har havsytans nivå vid Klagshamn i Malmö höjts med omkring 10 cm mellan år 1930 och 2023. De femtio första åren av mätperioden uppvisar inte någon tydlig trend avseende havsnivån vid Klagshamn. Under den senare delen av den redovisade perioden, från ungefär 1970-talet, kan däremot en tydlig tendens till höjning av havsnivån ses.

Senast uppdaterad: 2024-04-22