Gå direkt till sidans innehåll

Lägsta dygnsmedeltemperatur

Nyckeltal SE. 1.1. 19

Uppgifterna på lägsta dygnsmedeltemperatur som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö. Lägsta dygnsmedeltemperatur definieras här som respektive års lägsta dygnsmedeltemperatur.

Årets lägsta dygnsmedeltemperatur vid Heleneholm

Datakälla: Malmö stad
Senaste värdet:
-5,0 °C (2023)
Utgångsvärde:
-3,9 °C (1992)

Kommentar

Den lägsta dygnsmedeltemperaturen uppgick år 2023 till -5,0 °C vid Heleneholm i Malmö vilket är lite över medelvärdet för den redovisade perioden. Den linjära trenden visar på en ökande lägsta dygnsmedeltemperatur vid Heleneholm.

Den lägsta dygnsmedeltemperaturen varierar mycket mellan åren. Det högsta årsvärdet uppgick till 0,0 °C år 2020 medan det lägsta uppgick till -11,1 °C år 1996.

Senast uppdaterad: 2024-04-23