Gå direkt till sidans innehåll

Vegetationsperiodens längd

Nyckeltal SE. 1.1. 8

Uppgifterna på vegetationsperiodens längd som redovisas här är beräknade utifrån mätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Vegetationsperiodens längd

Datakälla: Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
267 dygn (2023)

Kommentar

En ökande trend avseende vegetationsperiodens längd i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. Diagrammet visar även att varje år under perioden har längden på vegetationsperioden varit högre än standardnormalvärdet under åren 1961-1990.

Vegetationsperiod definieras som den period av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5 °C. Denna definition används av SMHI i deras beräkningar av framtida klimatscenarier. Starttidpunkten för vegetationsperioden, enligt SMHIs definition, är den första dagen på året i en sammanhängande fyradagarsperiod när dygnsmedeltemperaturen överstiger +5 °C. Sluttidpunkten är på samma sätt istället den sista dagen i den sista fyradagarsperioden på året då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5 °C. Diagrammet ovan har, av beräkningstekniska skäl, den första och sista dagen med dygnsmedeltemperatur överstigande +5 °C som start- och slutpunkt för vegetationsperiodens längd.

Senast uppdaterad: 2024-04-16