Gå direkt till sidans innehåll

Nederbörd

Nyckeltal SE.1.1.1

Uppgifterna på årsnederbörden som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Årsnederbörd i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
644 mm (2021)
Utgångsvärde:
496 mm (1992)

Kommentar

Under år 2021 var den samlade nederbördsmängden i nivå med normalvärdet. En svagt minskande trend av årsnederbörden i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden.

Den blå linjen visar medelvärdet av årsnederbörden för åren 1991-2020, i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter. Den gröna linjen visar medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 i Malmö. Referensnormalperioden används som referens vid klimatstudier.

Senast uppdaterad: 2022-07-12