Gå direkt till sidans innehåll

Nederbörd

Nyckeltal SE. 1.1. 1

Uppgifterna på årsnederbörden som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm i Malmö.

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Trenden med något mindre nederbörd håller i sig. Under år 2022 var den samlade nederbördsmängden lägre än det nya normalvärdet. En svagt minskande trend av årsnederbörden i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden.

Den blå linjen visar medelvärdet av årsnederbörden för åren 1991-2020, i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter. Den gröna linjen visar medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 i Malmö. Referensnormalperioden används som referens vid klimatstudier.

Senast uppdaterad: 2023-03-13