Gå direkt till sidans innehåll

Graddagar för kylning

Nyckeltal SE. 1.1. 10

Uppgifterna som redovisas här är beräknade utifrån temperaturmätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö. Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en viss tidsperiod har avvikit mot den normala temperaturen för en specifik ort.

Graddagar för kylning i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
14 graddagtal (2023)
Utgångsvärde:
50 graddagtal (1992)

Kommentar

Antalet graddagar för kylning uppgick till 14 graddagar under år 2023. Under år 2018 var kylbehovet ovanligt stort i Malmö, 110 graddagar, vilket orsakades av den varma sommaren. En svagt ökande trend avseende antalet graddagar för kylning kan utläsas ur diagrammet.

Det högsta årsvärdet för graddagar för kylning uppgick till 110 graddagar år 2018 medan det lägsta uppgick till 1 graddag år 1998.

Graddagar för kylning är ett mått som används i energisammanhang för att uppskatta behovet av kylning i bostäder och kontor. Det är skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och tröskelvärdet +20 °C, summerat över ett helt år.

Senast uppdaterad: 2024-04-15