Gå direkt till sidans innehåll

Graddagar för uppvärmning

Nyckeltal SE. 1.1. 9

Uppgifterna som redovisas här är beräknade utifrån temperaturmätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Graddagar för uppvärmning i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI
Senaste värdet:
2571 graddagtal (2022)
Utgångsvärde:
2864 graddagtal (1992)

Kommentar

En minskande trend av antalet graddagar för uppvärmning i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. Diagrammet visar även tydligt att graddagstalet under perioden mestadels har varit lägre än normalvärdet under åren 1981-2010 i Malmö.

Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en viss tidsperiod har avvikit mot den normala temperaturen för en specifik ort. Graddagar för uppvärmning är ett mått som används i energisammanhang för att uppskatta behovet av uppvärmning i bostäder och kontor. Det är skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och tröskelvärdet +17 °C, summerat över ett helt år.

Senast uppdaterad: 2023-03-09