Gå direkt till sidans innehåll

Graddagar för uppvärmning

Nyckeltal SE. 1.1. 9

Uppgifterna som redovisas här är beräknade utifrån temperaturmätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö. Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för en viss tidsperiod har avvikit mot den normala temperaturen för en specifik ort.

Graddagar för uppvärmning i Malmö

Rad-id Graddagar Senaste värdet (graddagtal) Datum

0

Störst under perioden

 3512

2023

1

Standardnormalvärde 1981-2010

 3100

2023

2

Årsvärde

 2614

2023

3

Minst under perioden

 2356

2023

Datakälla: Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Graddagtalet för år 2023 ökade något jämfört med föregående år och uppgick till 2 614 graddagar. En minskande trend av antalet graddagar för uppvärmning i Malmö kan dock utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. Diagrammet visar även tydligt att graddagstalet under perioden mestadels har varit lägre än normalvärdet under åren 1981-2010 i Malmö.

Det högsta årsvärdet för graddagar för uppvärmning uppgick till 3 512 graddagar år 2010 medan det lägsta uppgick till 2 356 graddagar år 2020. Den blå linjen visar normalvärdet av graddagtalet för åren 1981-2010 i Malmö, enligt SMHI:s uppgifter.

Graddagar för uppvärmning är ett mått som används i energisammanhang för att uppskatta behovet av uppvärmning i bostäder och kontor. Det är skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och tröskelvärdet +17 °C, summerat över ett helt år.

Senast uppdaterad: 2024-04-15