Gå direkt till sidans innehåll

Vegetationsperiodens längd

Nyckeltal SE. 1.1. 8

Uppgifterna på vegetationsperiodens längd som redovisas här är beräknade utifrån mätningar vid Miljöförvaltningens meteorologiska mast i Heleneholm i Malmö.

Vegetationsperiodens längd

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Årsvärde

1992

248

1

Årsvärde

1993

229

2

Årsvärde

1994

254

3

Årsvärde

1995

230

4

Årsvärde

1996

222

5

Årsvärde

1997

231

6

Årsvärde

1998

252

7

Årsvärde

1999

246

8

Årsvärde

2000

232

9

Årsvärde

2001

232

10

Årsvärde

2002

253

11

Årsvärde

2003

251

12

Årsvärde

2004

250

13

Årsvärde

2005

250

14

Årsvärde

2006

265

15

Årsvärde

2007

291

16

Årsvärde

2008

277

17

Årsvärde

2009

253

18

Årsvärde

2010

234

19

Årsvärde

2011

258

20

Årsvärde

2012

261

21

Årsvärde

2013

249

22

Årsvärde

2014

283

23

Årsvärde

2015

280

24

Årsvärde

2016

264

25

Årsvärde

2017

261

26

Årsvärde

2018

248

27

Årsvärde

2019

285

28

Årsvärde

2020

302

29

Årsvärde

2021

263

30

Årsvärde

2022

272

31

Årsvärde

2023

267

32

Referensnormalvärde 1961-1990

1992

215

33

Störst under perioden

1992

302

34

Störst under perioden

2023

302

35

Referensnormalvärde 1961-1990

2023

215

36

Minst under perioden

1992

222

37

Minst under perioden

2023

222

38

Standardnormalvärde 1991-2020

1992

235

39

Standardnormalvärde 1991-2020

2023

235

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

En ökande trend avseende vegetationsperiodens längd i Malmö kan utläsas av diagrammet för den redovisade perioden. Diagrammet visar även att varje år under perioden har längden på vegetationsperioden varit högre än standardnormalvärdet under åren 1961-1990.

Vegetationsperiod definieras som den period av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5 °C. Denna definition används av SMHI i deras beräkningar av framtida klimatscenarier. Starttidpunkten för vegetationsperioden, enligt SMHIs definition, är den första dagen på året i en sammanhängande fyradagarsperiod när dygnsmedeltemperaturen överstiger +5 °C. Sluttidpunkten är på samma sätt istället den sista dagen i den sista fyradagarsperioden på året då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5 °C. Diagrammet ovan har, av beräkningstekniska skäl, den första och sista dagen med dygnsmedeltemperatur överstigande +5 °C som start- och slutpunkt för vegetationsperiodens längd.

Senast uppdaterad: 2024-04-16