Gå direkt till sidans innehåll

Sommarvärme

Nyckeltal SE. 1.1. 5

Uppgifterna på sommar-och högsommardagar som redovisas här kommer från Miljöförvaltningens meteorologiska mast vid Heleneholm.

Antal sommar- och högsommardagar i Malmö

Rad-id Sommarvärme Senaste värdet (stycken) Datum

0

Sommardagar

 201

2022

1

Högsommardagar

 22

2022

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Under år 2022 var det 22 högsommardagar i Malmö. År 2018, var det ovanligt många högsommardagar, 40 stycken. Trenden avseende antalet högsommardagar i Malmö är otydlig. Antalet sommardagar uppgick år 2022 till 201 stycken. Detta är det högsta antalet sommardagar under de senaste 30 åren. En ökande trend avseende antalet sommardagar i Malmö kan utläsas ur diagrammet.

Högsommardag är här antal dygn då maximitemperaturen är över +25 °C någon gång under dygnet. Sommardagar avser antalet dygn med en dygnsmedeltemperatur som överstiger +10 °C.

Senast uppdaterad: 2023-03-09