Miljöbilar och förnybara bränslen

Trafikanalys sammanställer årligen uppgifter om personbilar i trafik och nybilsregistrering i Sverige. Här redovisas miljöbilsandelar och även drivmedelsfördelningen i Malmö.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Miljöbilsinnehav

Nyckeltal SE.4.2.1 Andel miljöbilar av det totala bilinnehavet i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2013
Senaste värdet: 4 %2016

Drivmedelstyper i fordonsflottan

Nyckeltal SE.4.2.2 Personbilstyper i Malmö med avseende på drivmedel
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2010
Senaste värdet: 7,26694 %2016

Miljöbilar i nybilsregistreringen

Nyckeltal SE.4.2.3 Andel miljöbilar i nybilsförsäljningen i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2011
Senaste värdet: 14,0384 %2016

Drivmedelstyper i nybilsregistreringen

Nyckeltal SE.4.2.4 Personbilstyper i nybilsregistreringen i Malmö med avseende på drivmedel
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2010
Senaste värdet: 6,49575 %2016

Kommunala miljöfordon

Nyckeltal SE.4.2.5 Total andel kommunala miljöfordon
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2011
Senaste värdet: 83,7 %2016
Senast uppdaterad: 2017-10-30
Fokusområde SE.4.2