Körsträckor och bilinnehav

Statistik avseende total körsträcka för Sveriges bilister samt personbilsinnehavet i landet sammanställs av Trafikanalys. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Nyckeltal

Körsträcka med bil

Nyckeltal SE.4.1.1 Total körsträcka för Malmös bilister
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1999
Senaste värdet: 480 mil2016

Bilinnehav

Nyckeltal SE.4.1.2 Personbilar per 1000 invånare i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 1974
Senaste värdet: 364 stycken2016
Senast uppdaterad: 2017-08-22
Fokusområde SE.4.1