Cykling

Uppgifter på cykelbanors och bilvägars längd i Malmö sammanställs årligen. Även cykeltrafikens utveckling i centrala Malmö jämfört med Malmös befolkningsutveckling redovisas.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Cykelbanor och bilvägar

Nyckeltal SE.4.4.1 Total längd på cykelbanor och vägar
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2000
Senaste värdet: 505 km2016

Cykeltrafikutveckling

Nyckeltal SE.4.4.2 Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 165,285 2016
Senast uppdaterad: 2018-01-09
Fokusområde SE.4.4