Cykeltrafikutveckling

Gatukontoret i Malmö ansvarar för stadens cykelvägar och arbetet med Malmö stads cykelprogram (2012-2019). Uppgifter på cykeltrafikens utveckling har hämtats från deras uppföljning av arbetet i Cykelbokslut 2014 och 2016.

Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Under år 2017 minskade cykeltrafiken lite i de centrala delarna men sedan år 2003 har cykeltrafiken i centrala Malmö ökat med nästan 65 procent medan befolkningen under samma tid ökat med 25 procent. I början av den redovisade tidsperioden följdes cykel- och befolkningsökningen åt men sedan år 2007 har utvecklingen av cykeltrafiken ökat i en snabbare takt.

Cykelflödena mäts varje år i cykelvägnätet. Cykeltrafikräkningar i tre gatusnitt i centrala Malmö har studerats för att ge en samlad bild av cykeltrafikutvecklingen. Cykeltrafiken och befolkningen år 2003 har fått indexet 100 så att förändringen och skillnaden ska synas tydligare.

Dokument

Cykelbokslut 2014

Gatukontorets uppföljning av åtgärder och status för cyklingen i Malmö.