Resvanor och trafikmätningar

Malmöbornas resvanor undersöks vart femte år och resvanor med olika färdmedel kartläggs. Uppgifter på trafikmängder i Malmö sammanställs årligen och mängden vid ett antal snitt redovisas också här.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Bilresor

IndikatorSE.4.3.1

Andelen bilresor till arbete/skola i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 31 %2013

Gång- och cykelresor

IndikatorSE.4.3.2

Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 46 %2013

Kollektivtrafikresor

IndikatorSE.4.3.3

Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 21 %2013

Biltrafikmängder

IndikatorSE.4.3.4

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 615300 stycken2018

Bil, moped och cykel

IndikatorSE.4.3.5

Antal bilar, mopeder och cyklar per medelvardagsdygn vid två snitt i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 98410 stycken2017
Senast uppdaterad: 2019-04-08
Huvudområden