Resvanor och trafikmätningar

Malmöbornas resvanor undersöks vart femte år och resvanor med olika färdmedel kartläggs. Uppgifter på trafikmängder i Malmö sammanställs årligen och mängden vid ett antal snitt redovisas också här.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Bilresor

IndikatorSE.4.3.1

Andelen bilresor till arbete/skola av totalt antal resor till arbete/skola

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 19,4 %2018

Gång- och cykelresor

IndikatorSE.4.3.2

Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2003
Senaste värdet: 34,2 %2018

Kollektivtrafikresor

IndikatorSE.4.3.3

Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 45 %2018

Biltrafikmängder

IndikatorSE.4.3.4

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 615000 stycken2019

Bil, moped och cykel

IndikatorSE.4.3.5

Antal bilar, mopeder och cyklar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 157470 stycken2019
Senast uppdaterad: 2020-04-21
Huvudområden