Resvanor och trafikmätningar

Malmöbornas resvanor undersöks vart femte år och resvanor med olika färdmedel kartläggs. Uppgifter på trafikmängder i Malmö sammanställs årligen och mängden vid ett antal snitt redovisas också här.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Nyckeltal

Bilresor

Nyckeltal SE.4.3.1 Andelen bilresor till arbete/skola i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 31 %2013

Gång- och cykelresor

Nyckeltal SE.4.3.2 Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 46 %2013

Kollektivtrafikresor

Nyckeltal SE.4.3.3 Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 21 %2013

Biltrafikmängder

Nyckeltal SE.4.3.4 Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö
Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 619200 stycken2017

Bil, moped och cykel

Nyckeltal SE.4.3.5 Antal bilar, mopeder och cyklar per medelvardagsdygn vid två snitt i Malmö
Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 98410 stycken2017
Senast uppdaterad: 2018-05-29
Fokusområde SE.4.3